Thiết kế.

Vẻ ngoài thật quyến rũ.

Mini V-Class mới

Mini V-Class mới

Nguồn cảm hứng để đam mê. Trải nghiệm để cảm nhận điểm khác biệt.
Nguồn cảm hứng để đam mê. Trải nghiệm để cảm nhận điểm khác biệt.
Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Cấu hình sản phẩm thực tế có thể khác so với hình.

Dòng trang thiết bị


Đúng theo sở thích của bạn.

Hãy tìm chiếc xe V-Class phù hợp với bạn.

Dòng trang thiết bị


Đúng theo sở thích của bạn.

Hãy tìm chiếc xe V-Class phù hợp với bạn.

Hình ảnh mặt trước và mặt bên của trang bị tiêu chuẩn ở xe Mercedes-Benz V-Class.
Hình ảnh bảng điều khiển trên xe của Mercedes-Benz V-Class có trang bị tiêu chuẩn.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của dòng trang thiết bị AVANTGARDE trên xe Mercedes-Benz V-Class.
Hình ảnh bảng điều khiển trên xe của Mercedes-Benz V-Class trong dòng trang thiết bị AVANTGARDE.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của dòng trang thiết bị EXCLUSIVE trên xe Mercedes-Benz V-Class.
Hình ảnh bảng điều khiển trên xe của Mercedes-Benz V-Class với dòng trang thiết bị EXCLUSIVE.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của trang bị tiêu chuẩn ở xe Mercedes-Benz V-Class.
Hình ảnh bảng điều khiển trên xe của Mercedes-Benz V-Class có trang bị tiêu chuẩn.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của dòng trang thiết bị AVANTGARDE trên xe Mercedes-Benz V-Class.
Hình ảnh bảng điều khiển trên xe của Mercedes-Benz V-Class trong dòng trang thiết bị AVANTGARDE.
Hình ảnh mặt trước và mặt bên của dòng trang thiết bị EXCLUSIVE trên xe Mercedes-Benz V-Class.
Hình ảnh bảng điều khiển trên xe của Mercedes-Benz V-Class với dòng trang thiết bị EXCLUSIVE.
 • Ngoại thất
 • Nội thất

Không có lựa chọn nội thất này

Dòng trang thiết bị đã chọn đặc biệt có các trang thiết bị ngoại thất của Mercedes-Benz V-Class.

 • Trang bị tiêu chuẩn
 • AVANTGARDE
 • EXCLUSIVE

Không có lựa chọn nội thất này

Dòng trang thiết bị đã chọn đặc biệt có các trang thiết bị ngoại thất của Mercedes-Benz V-Class.

 • Trang bị tiêu chuẩn
 • AVANTGARDE
 • EXCLUSIVE

Nhấp và kéo

Hãy chọn hai dòng trang thiết bị và di chuyển núm gạt để so sánh chúng.

Thay đổi các dòng trang thiết bị
Chọn dòng trang thiết bị.

Hãy chọn 2 dòng trang thiết bị để so sánh với nhau.

 • Trang bị tiêu chuẩn
 • AVANTGARDE
 • EXCLUSIVE
 • Trang bị tiêu chuẩn
 • AVANTGARDE
 • EXCLUSIVE

Các gói trang bị về thiết kế


Những điểm nổi bật của chúng tôi được kết hợp dành cho bạn.

Trong số rất nhiều lựa chọn, đây chắc chắn là lựa chọn phù hợp với bạn.

Các gói trang bị về thiết kế


Những điểm nổi bật của chúng tôi được kết hợp dành cho bạn.

Trong số rất nhiều lựa chọn, đây chắc chắn là lựa chọn phù hợp với bạn.

Mercedes-Benz V-Class, gói Night

Gói Night

Mercedes-Benz V-Class, AMG-Line

Phiên bản AMG Line

Mercedes-Benz V-Class, gói Design nội thất

Gói Design nội thất

Mercedes-Benz V-Class, gói AVANTGARDE Design nội thất

Gói AVANTGARDE Design nội thất