icon-659__co2-label-a--default icon-658__co2-label-aplus2--default icon-660__co2-label-b--default2 icon-661__co2-label-c--default2 icon-663__co2-label-e--default2 icon-664__co2-label-f--default2 icon-665__co2-label-g--default2

Xe của chúng tôi

Hãy mở rộng trải nghiệm của bạn với Mercedes-Benz.

Tổng quan về tất cả cấu hình đã lưu.
Hãy so sánh, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm.

Đăng ký/ đăng nhập

Lọc mẫu xe

Không tìm thấy kết quả

Vui lòng thay đổi các thiết lập bộ lọc hoặc thiết lập lại bộ lọc.

C-Class

C-Class mới.

Không ngừng bứt phá.

Không ngừng nghỉ. Luôn chứng minh sức mạnh đổi mới của mình ngay cả khi đang ở đỉnh cao.

Không ngừng bứt phá.

Không ngừng nghỉ. Luôn chứng minh sức mạnh đổi mới của mình ngay cả khi đang ở đỉnh cao.
C-Class mới khiến việc lái xe của bạn dễ dàng hơn, đặc biệt trong những tình huống lái xe căng thẳng.