Thông số.

Tất cả dữ liệu và thông số của xe GLE mới.

GLE SUV mới

GLE SUV mới

Sự hiện đại để trải nghiệm.Cảm nhận đẳng cấp từ sức mạnh nội lực.
Sự hiện đại để trải nghiệm.Cảm nhận đẳng cấp từ sức mạnh nội lực.

Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm. 

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLE SUV mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLE SUV mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLE ở mặt trước.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLE ở mặt trước.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLE ở mặt sau.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLE ở mặt bên.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLE nhìn từ trên xuống.

1 Ở chiều cao tối thiểu đến tối đa với lò xo thép

GLE 450 4MATIC Mức tiêu thụ nhiên liệu

Chủ trình tổ hợp

10.67 (l/100 km)

Chủ trình đô thị cơ bản

11.97 (l/100 km)

Chu trình đô thị phụ

9.92 (l/100 km)