Thông số kỹ thuật.

So sánh động cơ các phiên bản xe và dữ liệu kỹ thuật.

Hình ảnh xe GLC mới

Mercedes-Benz GLC mới

Mạnh mẽ đa tài.

Mạnh mẽ đa tài.

Secret box

Bạn đã sẵn sàng mở hộp quà bí mật?

Quà tặng 1 năm bảo hiểm xe cùng ưu đãi bất ngờ tại đại lý dành riêng cho bạn.
Quà tặng 1 năm bảo hiểm xe cùng ưu đãi bất ngờ tại đại lý dành riêng cho bạn.

Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm. 

Kích thước


Chỉ số: GLC hoàn toàn phù hợp với bạn

Kích thước


Chỉ số: GLC hoàn toàn phù hợp với bạn

Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV nhìn từ trên xuống.

GLC 200 Mức tiêu thụ nhiên liệu

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp

8.77 (l/100 km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị 

11.47 (l/100 km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị 

7.18 (l/100 km)

GLC 200 4MATIC Mức tiêu thụ nhiên liệu

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp

10.8 (l/100 km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị 

13.25 (l/100 km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị

9.38 (l/100 km)

GLC 300 4MATIC Mức tiêu thụ nhiên liệu

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp

10.48 (l/100 km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị 

12.37 (l/100 km)

Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị 

9.42 (l/100 km)