Thông số.

So sánh tất cả động cơ và thông số kỹ thuật.

Một vài chi tiết cấu hình xe trên thực tế có thể khác biệt hình và video minh họa để phù hợp với thị trường nội địa. Quý khách hàng vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác. 

So sánh động cơ


So sánh thông số kĩ thuật các mẫu xe GLC SUV mới.

Chọn mẫu xe phù hợp nhất cho bạn và người thân.

So sánh động cơ


So sánh thông số kĩ thuật các mẫu xe GLC SUV mới.

Chọn mẫu xe phù hợp nhất cho bạn và người thân.

Hình ảnh một động cơ của xe Mercedes-Benz GLC SUV mới.

Chọn động cơ

  • Số sàn
  • Tự động

Dầu

Xăng

Tùy chọn

Dầu

Xăng

Tùy chọn

Chọn động cơ so sánh

  • Số sàn
  • Tự động

Dầu

Xăng

Tùy chọn

Dầu

Xăng

Tùy chọn

So sánh các mẫu GLC SUV mới.

Đóng

Hãy chọn hai mẫu xe để so sánh các thông số kỹ thuật của từng động cơ.

Chọn động cơ
Chọn động cơ so sánh
So sánh

Chọn trang bị động cơ

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLC mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLC mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC SUV nhìn từ trên xuống.