Thông số.

Tất cả động cơ để bạn so sánh.

GLC Coupé mới

GLC Coupé mới

Hiện đại phá vỡ định kiến.Trải nghiệm để cảm nhận tinh hoa công nghệ.
Hiện đại phá vỡ định kiến.Trải nghiệm để cảm nhận tinh hoa công nghệ.

Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm. 

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLC Coupé mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLC Coupé mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt trước.
Hình ảnh hiển thị kích thước của xe Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt sau. hiển thị khối lượng của Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC Coupé nhìn từ trên xuống.

GLC 300 4MATIC Mức tiêu thụ nhiên liệu

Chủ trình tổ hợp

10.93 (l/100 km)

Chủ trình đô thị cơ bản

13.5 (l/100 km)

Chu trình đô thị phụ

9.44 (l/100 km)