Thông số.

Tất cả động cơ để bạn so sánh.

GLC Coupé mới

GLC Coupé mới

Hiện đại phá vỡ định kiến.Trải nghiệm để cảm nhận tinh hoa công nghệ.
Hiện đại phá vỡ định kiến.Trải nghiệm để cảm nhận tinh hoa công nghệ.
Hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Cấu hình sản phẩm thực tế có thể khác so với hình.

So sánh động cơ


Hãy so sánh động cơ của GLC Coupé mới.

So sánh động cơ


Hãy so sánh động cơ của GLC Coupé mới.

Hình ảnh một động cơ của xe Mercedes-Benz GLC Coupé mới.

Chọn động cơ

  • Manual
  • Tự động

Diesel

Xăng (Super, Super Plus)

Tùy chọn

Diesel

Xăng (Super, Super Plus)

Tùy chọn

Chọn động cơ so sánh

  • Manual
  • Tự động

Diesel

Xăng (Super, Super Plus)

Tùy chọn

Diesel

Xăng (Super, Super Plus)

Tùy chọn

Hãy so sánh động cơ của GLC Coupé mới.
Đóng

So sánh các động cơ.

Hãy chọn hai động cơ để so sánh trực tiếp các thông số kỹ thuật của chúng.

Chọn động cơ
Chọn động cơ so sánh
So sánh

Chọn trang bị động cơ

Kích thước


Hãy kiểm tra lại một cách bình tĩnh: Xe GLC Coupé mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Hãy kiểm tra lại một cách bình tĩnh: Xe GLC Coupé mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt trước.
Hình ảnh hiển thị kích thước của xe Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt sau. hiển thị khối lượng của Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC Coupé từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-Benz GLC Coupé nhìn từ trên xuống.