Các thông số kỹ thuật

C-Class mới: chi tiết về thông số kỹ thuật.

Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm. 

Kích thước


C-Class mới - phù hợp với mọi hành trình của bạn.

Kích thước


C-Class mới - phù hợp với mọi hành trình của bạn.

Hình ảnh bản vẽ kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon.
Hình ảnh bản vẽ kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon.
Hình ảnh bản vẽ kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon.
Hình ảnh bản vẽ kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon.
Hình ảnh bản vẽ kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon.