Thông số.

Tất cả dữ liệu và thông số của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon.

C-CLass mới

C-CLass mới

Nguồn cảm hứng để đam mê.Trải nghiệm để cảm nhận điểm khác biệt.
Nguồn cảm hứng để đam mê.Trải nghiệm để cảm nhận điểm khác biệt.

So sánh động cơ


Hãy so sánh động cơ của C-Class Saloon.

So sánh động cơ


Hãy so sánh động cơ của C-Class Saloon.

Hình ảnh động cơ xăng 4 xi lanh của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon.

Chọn một động cơ

  • Số sàn
  • Số tự động

Dầu

Động cơ xăng

Tùy chọn

Dầu

Động cơ xăng

Tùy chọn

Chọn động cơ so sánh

  • Số sàn
  • Số tự động

Dầu

Động cơ xăng

Tùy chọn

Dầu

Động cơ xăng

Tùy chọn

Hãy so sánh động cơ của C-Class Saloon.
Đóng

So sánh các động cơ.

Hãy chọn hai động cơ để so sánh trực tiếp các thông số kỹ thuật của chúng.

Chọn một động cơ
Chọn động cơ so sánh
So sánh

Chọn phiên bản động cơ

Kích thước


Rất đáng giá: Xe C-Class Saloon hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Rất đáng giá: Xe C-Class Saloon hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh thể hiện các kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon ở mặt trước.
Hình ảnh thể hiện các kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon ở mặt trước.
Hình ảnh thể hiện các kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon ở mặt sau.
Hình ảnh thể hiện các kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon ở mặt bên.
Hình ảnh thể hiện các kích thước của xe Mercedes-Benz C-Class Saloon nhìn từ trên xuống.