Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Life is a race.

Mercedes-AMG GT Coupé 4 cửa mới

Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ mới

Nguồn cảm hứng để đam mê. Trải nghiệm để cảm nhận điểm khác biệt.
Nguồn cảm hứng để đam mê. Trải nghiệm để cảm nhận điểm khác biệt.
Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm. 
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Coupé 4 cửa từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Coupé 4 cửa từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Coupé 4 cửa từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Coupé 4 cửa từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Coupé 4 cửa nhìn từ trên xuống.

AMG GT 53 4MATIC+ Mức tiêu thụ nhiên liệu

Chủ trình tổ hợp

11.4 (l/100 km)

Chủ trình đô thị cơ bản

13.62 (l/100 km)

Chu trình đô thị phụ

10.11 (l/100 km)