Ưu đãi & khuyến mãi

Ưu đãi cho Online Showroom


Ưu đãi Star Care 2 năm bảo dưỡng cho E-Class mới

Nhận ưu đãi giá trị đến hơn 29 triệu đồng khi gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe E-Class mới.

Ưu đãi cho Online Showroom


Ưu đãi Star Care 2 năm bảo dưỡng cho E-Class mới

Nhận ưu đãi giá trị đến hơn 29 triệu đồng khi gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe E-Class mới.

E-Class - Mercedes-Benz Online Showroom

Mercedes-Benz Việt Nam dành quà tặng 2 năm bảo dưỡng miễn phí (tương đương giá trị lên đến 29 triệu đồng) cho các khách hàng gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe E-Class mới, từ 19/7 - 31/8/2021.

Áp dụng điều khoản và điều kiện.

Ưu đãi cho Online Showroom


Ưu đãi Star Care 2 năm bảo dưỡng cho GLC

Nhận ưu đãi giá trị đến hơn 28 triệu đồng khi gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe GLC.

Ưu đãi cho Online Showroom


Ưu đãi Star Care 2 năm bảo dưỡng cho GLC

Nhận ưu đãi giá trị đến hơn 28 triệu đồng khi gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe GLC.

GLC Mercedes-Benz Online Showroom

Mercedes-Benz Việt Nam dành quà tặng 2 năm bảo dưỡng miễn phí (tương đương giá trị lên đến 29 triệu đồng) cho các khách hàng gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe GLC, từ 19/7 - 31/8/2021.

Áp dụng điều khoản và điều kiện.

Tìm hiểu thêm


Đăng ký nhận tư vấn ngay

Tìm hiểu thêm


Đăng ký nhận tư vấn ngay