Ưu đãi & khuyến mãi

Ưu đãi cho Online Showroom


Miễn phí 1 năm bảo dưỡng

Dành riêng cho khách hàng gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe E-Class.

Ưu đãi cho Online Showroom


Miễn phí 1 năm bảo dưỡng

Dành riêng cho khách hàng gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe E-Class.

Mercedes-Benz Online Showroom

Nhận ngay 1 năm bảo dưỡng miễn phí nếu bạn gửi yêu cầu báo giá trên Online Showroom và mua xe E-Class từ nay đến 31/5/2021. Có điều khoản và điều kiện áp dụng.

Mẫu liên hệ


Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?

Hãy gửi yêu cầu tư vấn và báo giá cho chiếc E-Class Sedan mới tại đây.

Mẫu liên hệ


Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?

Hãy gửi yêu cầu tư vấn và báo giá cho chiếc E-Class Sedan mới tại đây.