Khách hàng doanh nghiệp & đội xe

Giải pháp cho mọi nhu cầu kinh doanh

Để nhận được những ưu đãi từ Mercedes-Benz fleet bạn chỉ việc liên lạc đến những đại lý ủy quyền toàn quốc của chúng tôi.

  • Ưu đãi hấp dẫn cho xe thuộc sở hữu công ty và đơn hàng theo lô

  • Hệ thống mạng lưới dịch vụ toàn quốc

  • Chăm sóc chất lượng cao và chuyên nghiệp từ dịch vụ khách hàng

  • Tận dụng lợi ích từ chương trình xe đã qua sử dụng của chúng tôi “Mercedes-Benz Certified” để nâng cấp lô xe cũ thành lô xe mớ

  • Dịch vụ toàn diện được phục vụ bởi đối tác của chúng tôi trong điều khoản đối tác tài chính, cho thê dài hài và bảo hiểm ô tô

  • Những lợi ích quốc tế cho những tập đoàn nước ngoài thông qua hợp đồng khung quốc tế

Các khách sạn hay khu nghỉ dưỡng bốn và năm sao, IFAs, NFAs, các công ty cho thuê xe, khách hàng fleet, người nổi tiếng, nhà báo, bộ ngoại giao, đối tác của MBV và thành viên công ty GBA/KOCHAM/EUROCHAM là các đối tác quan trọng nhận được tất cả lợi ích từ ưu đãi và dịch vụ đặc biệt.