icon-659__co2-label-a--default icon-658__co2-label-aplus2--default icon-660__co2-label-b--default2 icon-661__co2-label-c--default2 icon-663__co2-label-e--default2 icon-664__co2-label-f--default2 icon-665__co2-label-g--default2

Xe của chúng tôi

Hãy mở rộng trải nghiệm của bạn với Mercedes-Benz.

Tổng quan về tất cả cấu hình đã lưu.
Hãy so sánh, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm.

Đăng ký/ đăng nhập

Lọc mẫu xe

Không tìm thấy kết quả

Vui lòng thay đổi các thiết lập bộ lọc hoặc thiết lập lại bộ lọc.

C-Class

C-Class mới.

Không ngừng bứt phá.

Không ngừng nghỉ. Luôn chứng minh sức mạnh đổi mới của mình ngay cả khi đang ở đỉnh cao.

Không ngừng bứt phá.

Không ngừng nghỉ. Luôn chứng minh sức mạnh đổi mới của mình ngay cả khi đang ở đỉnh cao.
C-Class mới khiến việc lái xe của bạn dễ dàng hơn, đặc biệt trong những tình huống lái xe căng thẳng.

C-CLass mới

C-CLass mới

Nguồn cảm hứng để đam mê.
Trải nghiệm để cảm nhận điểm khác biệt.
Nguồn cảm hứng để đam mê.
Trải nghiệm để cảm nhận điểm khác biệt.
E-CLass mới

E-CLass mới

Sự hoàn hảo để yên tâm.

Trải nghiệm để cảm nhận điều khác biệt.

Sự hoàn hảo để yên tâm.

Trải nghiệm để cảm nhận điều khác biệt.

Xe GLC

Xe GLC

Hơn cả một diện mạo ấn tượng.

Trải nghiệm để cảm nhận sự khác biệt.

Hơn cả một diện mạo ấn tượng.

Trải nghiệm để cảm nhận sự khác biệt.