Tầm nhìn rõ dưới mọi điều kiện thời tiết.

Cần gạt nước chính hãng Mercedes-Benz.

Tầm quan sát tốt dù thời tiết xấu.