Mercedes-Benz bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam sau một năm kinh doanh thành công

Ông Choi Duk Jun trở thành Tân Tổng Giám đốc.

GLC và E-Class tăng trưởng 80% trong năm 2017

Tin tức và sự kiện 2018

Tin tức và sự kiện 2017