Mercedes-Benz Fascination 2017 sắp khai màn với chủ đề The Journey – Hành trình cảm xúc

Dàn xe trưng bày lớn nhất trong lịch sử

Giới thiệu cặp đôi Mercedes-AMG 43

Ưu đãi đặc biệt kỷ niệm 50 năm Mercedes-AMG

Sở hữu xe Mercedes-Benz dễ dàng hơn với
Daimler Financial Service

Liên hệ:

Nguyễn Minh Tuấn, +848-35 889 419, tuan.nguyen_minh@daimler.com

Phạm Kim Hoa, +848-35 889 445, hoa.pham_kim@daimler.com

Đàm Mỹ Duyên, +848-35 889 419, duyen.dam_my@daimler.com

Tin tức và sự kiện 2018

Tin tức và sự kiện 2017