Mercedes-Benz mừng doanh số bán kỷ lục năm 2011
với Chương trình Hỗ trợ phí trước bạ trong tháng Hai

  • Mừng đạt doanh số kỷ lục năm 2011 với chương trình Hỗ trợ 3% lệ phí trước bạ cho khách hàng trong tháng Hai 
  • Áp dụng cho cho tất cả các mẫu xe C-Class và E-Class 
  • C-Class và E-Class tiếp tục là át chủ bài của hãng xe sang được giới trẻ thành đạt và khách hàng doanh nhân yêu thích

Tin tức và sự kiện 2017