Hệ thống đa phương tiện: giải trí ngay trên đường đi

Thông tin, giải trí, định vị với tiêu chuẩn cao

Vô lăng đa chức năng với máy tính hành trình

V-Class

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe