Thiết kế - theo ngôn ngữ "sensual purity" (Sự gợi cảm thuần khiết).

Hãy chứng tỏ bản thân bạn. Chứ không phải những gì bạn sở hữu.