Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz.

Hướng tới lái xe tự động, không tai nạn.