Hệ thống lái thông minh – Nối kết những xúc cảm.

Khởi thủy là hệ thống PRE-SAFE vào 10 năm trước và tiếp tục được phát triển thành hệ thống DISTRONIC PLUS ngày nay, một bước tiến mới trong việc hợp nhất hai khái niệm an toàn và êm ái được tìm thấy trong hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz Intelligent Drive trên xe S-Class mới.

S-Class

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe