Hệ thống treo - định nghĩa lại sự thanh lịch trên đường phố.

Hướng đến chân trời - bằng đẳng cấp và phong cách.

S-Class Cabriolet

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe