Khung gầm - tiếp xúc trọn vẹn.

Hiệu năng vượt trội - trải nghiệm lái xe đỉnh cao.