Hệ thống lái thông minh Mercedes-Benz Intelligent Drive.

Hướng tới lái xe tự động, không tai nạn.