Images

Nhấp vào bất kỳ hình ảnh thu nhỏ của GLC mới để có cái nhìn rộng hơn. Để lưu hình ảnh được chọn làm hình nền, bạn hãy vào menu thả xuống và nhấn vào màn hình chon độ phân giải

Bạn sẽ cần những plug-in Flash mới nhất để thưởng thức những hình ảnh của Mercedes-Benz GLC cho đầy đủ. Bạn có thể tải Adobe Flash từ trang web của Adobe. Nhấp vào đường dẫn và làm theo hướng dẫn cài đặt được cung cấp.