Hệ thống treo - Ông hoàng mặt đất.

Khả năng tiếp xúc tốt nhất với mặt đường.