Hệ thống treo - Ông hoàng mặt đất.

Khả năng tiếp xúc tốt nhất với mặt đường.

GLC Coupé

Ấn tượng

Thô số kỹ thuật

Tư vấn mua xe