Hệ thống treo – cảm xúc chỉ với một nút chạm.

Vô số lựa chọn cho trải nghiệm cá nhân với chiếc GLA của bạn.

GLA

Ấn tượng

Đặc tính và thông số

Tư vấn mua xe