Thiết kế – minh định phong cách trực quan.

Từng đường nét đều tuân theo nguyên tắc Thuần khiết gợi cảm.