Hệ thống đa phương tiện – Thế hệ di động mới.

Kết nối với thế giới. Trên từng đoạn đường.

[1] Expected availability from early 2016.