Thông tin xe

C 250 Exclusive

 • Mẫu xe: C 250 Exclusive
  Năm sản xuất: 2015
  Ngày đăng ký lần đầu: 2015
  Số km sử dụng: 38,0000
  Màu sắc: Bạc/ Đen
  Giá: 1,450,000,000

E 250

 • Mẫu xe: E 250
  Năm sản xuất: 2013
  Ngày đăng ký lần đầu: 2013
  Số km sử dụng: 33,0000
  Màu sắc: Đen/ Kem
  Giá: 1,580,000,000

E 250

 • Mẫu xe: E 250
  Năm sản xuất: 2014
  Ngày đăng ký lần đầu: 10/2014
  Số km sử dụng: 40,800
  Màu sắc: Đen/ Nâu
  Giá: 1,625,000,000

C 250

 • Mẫu xe: C 250
  Năm sản xuất: 2015
  Ngày đăng ký lần đầu: 07/2015
  Số km sử dụng: 16,800
  Màu sắc: Trắng/ Đen
  Giá: 1,499,000,000

C 250

 • Mẫu xe: C 250
  Năm sản xuất: 2015
  Ngày đăng ký lần đầu: 10/2015
  Số km sử dụng: 15,900
  Màu sắc: Đen/ Đen
  Giá: 1,499,000,000

CLA 45 AMG

 • Mẫu xe: CLA 45 AMG
  Năm sản xuất: 2014
  Ngày đăng ký lần đầu: 10/2014
  Số km sử dụng: 13000
  Màu sắc: Đen/ Đen
  Giá: 1,650,000,000

GLA 250

 • Mẫu xe: GLA 250
  Năm sản xuất: 2015
  Ngày đăng ký lần đầu: 03/2016
  Số km sử dụng: 1900
  Màu sắc: Nâu/ Đen
  Giá: 1,639,000,000

S 500

 • Mẫu xe: S 500
  Năm sản xuất: 2016
  Ngày đăng ký lần đầu: 04/2016
  Số km sử dụng: 4300
  Màu sắc: Đen/ Đen
  Giá: 5,250,000,000

CLA 45 AMG

 • Mẫu xe: CLA 45 AMG
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 2015
 • Số km sử dụng: 25000
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: 1,820,000,000

S 500 L

 • Mẫu xe: S 500 L
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 2014
 • Số km sử dụng: 29,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 3,960,000,000

C 250

 • Mẫu xe: Mercedes Benz C250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 09/2015
 • Số km sử dụng: 4,000 KM
 • Màu sắc: Đen/Đen
 • Giá: VND 1,579,000,000

C 250

 • Mẫu xe: Mercedes Benz C250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 01/2016
 • Số km sử dụng: 5,600 KM
 • Màu sắc: Đen/Vàng
 • Giá: VND 1,599,000,000

E 400

 • Mẫu xe: Mercedes Benz E400
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 08/2015
 • Số km sử dụng: 20,000 KM
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá: VND 2,250,000,000

CLA 250

 • Mẫu xe: CLA250
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 20/11/2014
 • Số km sử dụng: 20,000
 • Màu sắc: Tìm/ Đen
 • Giá: 1,450,000,000

E200 Edition E

 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 01/2016
 • Số km sử dụng: 10,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 1,799,000,000

E400

 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 26/11/2013
 • Số km sử dụng: 40,000
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 2,250,000,000

CLA250

 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 20000
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: 1,685,000,000

E400

 • Mẫu xe: E400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 26/11/2013
 • Số km sử dụng: 40,000
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 2,250,000,000

CLA250 4Matic

 • Mẫu xe: CLA250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 20000
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: 1,685,000,000

CLA250 4Matic

 • Mẫu xe: CLA250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 05/10/2015
 • Số km sử dụng: 25,000
 • Màu sắc: Trắng/ Nâu
 • Giá: 1,650,000,000

CLA250 Exclusive

 • Mẫu xe: CLA250
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 20/11/2014
 • Số km sử dụng: 20,000
 • Màu sắc: Tìm/ Đen
 • Giá: 1,450,000,000

C250

 • Mẫu xe: C250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 33000
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá:1,550,000,000

A 250 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes Benz A 250 AMG
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 30/05/2014
 • Số km sử dụng: 10,000 KM
 • Màu sắc: Xanh/Đen
 • Giá: VND 1,435,000,000

C 200 Edition C

 • Mẫu xe: C 200 Edition C
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 11/09/2014
 • Số km sử dụng: 36,000
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá:1,1790,000,000

E 400

 • Mẫu xe: E 400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 06/11/2014
 • Số km sử dụng: 20,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 2,550,000,000

E 400

 • Mẫu xe: E 400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 30/09/2013
 • Số km sử dụng: 18,000
 • Màu sắc: Nâu/ Kem
 • Giá: 2,350,000,000

C 200

 • Mẫu xe: C 200
 • Năm sản xuất: 2012
 • Ngày đăng ký lần đầu: 27/7/2012
 • Số km sử dụng: 11,594
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 1,080,000,000

CLA 45

 • Mẫu xe: CLA 45
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 01/7/2014
 • Số km sử dụng: 25,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 1,850,000,000

E 400 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes Benz E 400 AMG
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 10/2013
 • Số km sử dụng: 30,000 KM
 • Màu sắc: Đen/Nâu
 • Giá: VND 2,350,000,000

C 250

 • Mẫu xe: C 250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 18/08/2015
 • Số km sử dụng: 20.250
 • Màu sắc: Xanh / Vàng
 • Giá: 1.500.000.000 VNĐ

CLA 200

 • Mẫu xe: CLA 200
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 04/11/2015
 • Số km sử dụng: 9.859
 • Màu sắc: Trắng / Đen
 • Giá: 1.250.000.000 VNĐ

CLA 250

 • Mẫu xe: CLA 250
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 12/03/2015
 • Số km sử dụng: 34.000
 • Màu sắc: Đen / Đen
 • Giá: 1.450.000.000 VNĐ

CLA 200

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz CLA 200
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 04/2014
 • Số km sử dụng: 30,600 KM
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: VND 1,350,000,000

E 400 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz E 400 AMG
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 12/2014
 • Số km sử dụng: 13,500 KM
 • Màu sắc: Đen/ Nâu
 • Giá: VND 2,490,000,000

E 200

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz E 200
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 04/2015
 • Số km sử dụng: 30,000 KM
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: VND 1,690,000,000

E 250 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz E 250 AMG
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 19/11/2015
 • Số km sử dụng: 12,294 KM
 • Màu sắc: Đen/ Đen
 • Giá: VND 2,100,000,000

C 250

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz C 250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 07/2015
 • Số km sử dụng: 12,500 KM
 • Màu sắc: Xanh/ Vàng
 • Giá: VND 1,579,000,000

C 300 AMG

 • Mẫu xe: Mercedes-Benz C 300 AMG
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 11/2013
 • Số km sử dụng: 30,800 KM
 • Màu sắc: Đen/ Đen
 • Giá: VND 1,299,000,000

CLA 200

 • Mẫu xe: CLA 200
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 04/11/2015
 • Số km sử dụng: 9.859
 • Màu sắc: Trắng / Đen
 • Giá: 1.250.000.000 VNĐ

C 250 Exclusive

 • Mẫu xe: Mercedes Benz C250 Exclusive Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 16/07/2016
 • Số km sử dụng: 16,500 KM
 • Màu sắc: Đen/Đen
 • Giá: VND 1,580,000,000

GLC 250

 • Mẫu xe: Mercedes Benz GLC250 Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 30/05/2014
 • Số km sử dụng: 10,000 KM
 • Màu sắc: Đen/Vàng
 • Giá: VND 1,800,000,000

GLA 200

 • Mẫu xe: GLA200
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 2015
 • Số km sử dụng: 28,000
 • Màu sắc: Nâu/ Đen
 • Giá: 1,350,000,000

CLA 250

 • Mẫu xe: Mercedes Benz CLA250
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 08/2014
 • Số km sử dụng: 23,900 KM
 • Màu sắc: Trắng/Đen
 • Giá: VND 1,499,000,000

GLE 400 Coupe

 • Mẫu xe: Mercedes Benz GLE400 Coupe
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 10/2015
 • Số km sử dụng: 15,500 KM
 • Màu sắc: Nâu/Đen
 • Giá: VND 3,350,000,000