Thông tin xe

Maybach S 500

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-S500 Maybach
 • Năm sản xuất: 2017
 • Ngày đăng ký lần đầu: 31/03/2018
 • Số km sử dụng: 3,500 KM
 • Màu sắc: Xanh/Nâu
 • Giá: VND 10,980,000,000

GLE 400

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-GLE400
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 31/03/2018
 • Số km sử dụng: 9,000 KM
 • Màu sắc: Trắng/Kem
 • Giá: VND 3,579,000,000

E 250

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-E250
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 14/12/2017
 • Số km sử dụng: 2,900 KM
 • Màu sắc: Bạc/Nâu
 • Giá: VND 2,350,000,000

E 200

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-E200
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 13/07/2017
 • Số km sử dụng: 13,100 KM
 • Màu sắc: Đen/Đen
 • Giá: VND 1,890,000,000

E 200

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-E200
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 12/05/2017
 • Số km sử dụng: 18,100 KM
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá: VND 1,820,000,000

GLS 500

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-GLS500
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 07/03/2017
 • Số km sử dụng: 8,700 KM
 • Màu sắc: Đen/Kem
 • Giá: VND 6,950,000,000

S 500

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-S500
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 16/09/2017
 • Số km sử dụng: 6,800 KM
 • Màu sắc: Đen/Kem
 • Giá: VND 5,750,000,000

GLC 300

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-GLC300
 • Năm sản xuất: 2018
 • Ngày đăng ký lần đầu: 22/03/2018
 • Số km sử dụng: 3,400 KM
 • Màu sắc: Đen/Nâu
 • Giá: VND 2,150,000,000

CLS 350

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-CLS350
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 31/03/2018
 • Số km sử dụng: 1,000 KM
 • Màu sắc: Trắng/Đen
 • Giá: VND 3,290,000,000

C 300

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-C300
 • Năm sản xuất: 2017
 • Ngày đăng ký lần đầu: 15/04/2017
 • Số km sử dụng: 6,800 KM
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá: VND 1,860,000,000

C 250

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-C250
 • Năm sản xuất: 2017
 • Ngày đăng ký lần đầu: 15/03/2018
 • Số km sử dụng: 6,500 KM
 • Màu sắc: Xanh/Đen
 • Giá: VND 1,680,000,000

GLS 500

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-GLS500
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 07/03/2017
 • Số km sử dụng: 8,700 KM
 • Màu sắc: Đen/Kem
 • Giá: VND 6,950,000,000

S 500

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-S500
 • Năm sản xuất: 2017
 • Ngày đăng ký lần đầu: 16/09/2017
 • Số km sử dụng: 6,800 KM
 • Màu sắc: Đen/Kem
 • Giá: VND 5,950,000,000

CLA 250

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-CLA250
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 16/02/2017
 • Số km sử dụng: 18,800 KM
 • Màu sắc: Đen/Đen
 • Giá: VND 1,650,000,000

E 300

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-E300
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 20/06/2017
 • Số km sử dụng: 9,800 KM
 • Màu sắc: Trắng/Đen
 • Giá: VND 2,539,000,000

GLA 45

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-AMG GLA45
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 26/03/2015
 • Số km sử dụng: 28,000 KM
 • Màu sắc: Đỏ/Đen
 • Giá: VND 1,570,000,000

E 250

 • Mẫu xe: E 250
  Năm sản xuất: 2013
  Ngày đăng ký lần đầu: 2013
  Số km sử dụng: 33,0000
  Màu sắc: Đen/ Kem
  Giá: 1,580,000,000

S 500 L

 • Mẫu xe: S 500 L
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 2014
 • Số km sử dụng: 29,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 3,960,000,000

E200 Edition E

 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 01/2016
 • Số km sử dụng: 10,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 1,799,000,000

E400

 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 26/11/2013
 • Số km sử dụng: 40,000
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 2,250,000,000

CLA250

 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 20000
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: 1,685,000,000

E400

 • Mẫu xe: E400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 26/11/2013
 • Số km sử dụng: 40,000
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 2,250,000,000

CLA250 4Matic

 • Mẫu xe: CLA250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 20000
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: 1,685,000,000

CLA250 4Matic

 • Mẫu xe: CLA250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 05/10/2015
 • Số km sử dụng: 25,000
 • Màu sắc: Trắng/ Nâu
 • Giá: 1,650,000,000

C250

 • Mẫu xe: C250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 33000
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá:1,550,000,000

C 200 Edition C

 • Mẫu xe: C 200 Edition C
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 11/09/2014
 • Số km sử dụng: 36,000
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá:1,1790,000,000

E 400

 • Mẫu xe: E 400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 30/09/2013
 • Số km sử dụng: 18,000
 • Màu sắc: Nâu/ Kem
 • Giá: 2,350,000,000

C 200

 • Mẫu xe: C 200
 • Năm sản xuất: 2012
 • Ngày đăng ký lần đầu: 27/7/2012
 • Số km sử dụng: 11,594
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 1,080,000,000

CLA 45

 • Mẫu xe: CLA 45
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 01/7/2014
 • Số km sử dụng: 25,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 1,850,000,000

GLA 200

 • Mẫu xe: GLA200
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 2015
 • Số km sử dụng: 28,000
 • Màu sắc: Nâu/ Đen
 • Giá: 1,350,000,000

E 300

 • Mẫu xe: Mercedes Benz-E300
 • Năm sản xuất: 2016
 • Ngày đăng ký lần đầu: 20/06/2017
 • Số km sử dụng: 9,800 KM
 • Màu sắc: Trắng/Đen
 • Giá: VND 2,539,000,000