Thông tin xe

E 250

 • Mẫu xe: E 250
  Năm sản xuất: 2013
  Ngày đăng ký lần đầu: 2013
  Số km sử dụng: 33,0000
  Màu sắc: Đen/ Kem
  Giá: 1,580,000,000

S 500 L

 • Mẫu xe: S 500 L
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 2014
 • Số km sử dụng: 29,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 3,960,000,000

E200 Edition E

 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 01/2016
 • Số km sử dụng: 10,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 1,799,000,000

E400

 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 26/11/2013
 • Số km sử dụng: 40,000
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 2,250,000,000

CLA250

 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 20000
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: 1,685,000,000

E400

 • Mẫu xe: E400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 26/11/2013
 • Số km sử dụng: 40,000
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 2,250,000,000

CLA250 4Matic

 • Mẫu xe: CLA250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 20000
 • Màu sắc: Trắng/ Đen
 • Giá: 1,685,000,000

CLA250 4Matic

 • Mẫu xe: CLA250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 05/10/2015
 • Số km sử dụng: 25,000
 • Màu sắc: Trắng/ Nâu
 • Giá: 1,650,000,000

C250

 • Mẫu xe: C250
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 25/06/2015
 • Số km sử dụng: 33000
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá:1,550,000,000

C 200 Edition C

 • Mẫu xe: C 200 Edition C
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 11/09/2014
 • Số km sử dụng: 36,000
 • Màu sắc: Bạc/Đen
 • Giá:1,1790,000,000

E 400

 • Mẫu xe: E 400
 • Năm sản xuất: 2013
 • Ngày đăng ký lần đầu: 30/09/2013
 • Số km sử dụng: 18,000
 • Màu sắc: Nâu/ Kem
 • Giá: 2,350,000,000

C 200

 • Mẫu xe: C 200
 • Năm sản xuất: 2012
 • Ngày đăng ký lần đầu: 27/7/2012
 • Số km sử dụng: 11,594
 • Màu sắc: Bạc/ Đen
 • Giá: 1,080,000,000

CLA 45

 • Mẫu xe: CLA 45
 • Năm sản xuất: 2014
 • Ngày đăng ký lần đầu: 01/7/2014
 • Số km sử dụng: 25,000
 • Màu sắc: Xám/ Đen
 • Giá: 1,850,000,000

GLA 200

 • Mẫu xe: GLA200
 • Năm sản xuất: 2015
 • Ngày đăng ký lần đầu: 2015
 • Số km sử dụng: 28,000
 • Màu sắc: Nâu/ Đen
 • Giá: 1,350,000,000