Mercedes-Benz và thời trang - sự kết nối hoàn hảo.

Mercedes-Benz và thời trang - sự kết nối hoàn hảo.

Các yêu cầu về thời trang và ô tô rất giống nhau: Quyết định chọn một kiểu xe nhất định hay một bộ trang phục đặc biệt là một phần của phong cách cá nhân. Thiết kế theo xu hướng đóng vai trò trung tâm trong thời trang cũng như trong thế giới ô tô.

Sự hoàn hảo, khả năng đổi mới đầy đam mê và phong cách không thể nhầm lẫn – đó là sự kết nối giữa thiết kế Mercedes-Benz và thiết kế thời trang hàng đầu.

Châu Âu

Châu Âu

Event Ort / Land
Ngày Link
London Collections: Men
London / Anh 06.01. - 08.01.2018
Về trang chủ
Milan Fashion Week - Milano Moda Uomo
Milan / Italia 12.01. - 15.01.2018
Đến trang chủ
Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Berlin / CHLB Đức 16.01 - 19.01.2018
Đến trang chủ
Paris Fashion Week - Men's Paris / Pháp 17.01. - 21.01.2018
Về trang chủ
Paris Fashion Week - Haute Couture Paris / Pháp 22.01. - 25.01.2018
Về trang chủ
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Madrid / Tây Ban Nha 25.01. - 29.01.2018
Về trang chủ
London Fashion Week London / Anh 16.02. - 20.02.2018
Về trang chủ
Milan Fashion Week - Milano Moda Donna Milan / Italia 21.02. - 27.02.2018
Đến trang chủ
Paris Fashion Week - Women's RTW Paris / Pháp 27.02. - 06.03.2018
Đến trang chủ
Mercedes-Benz Fashion Week Russia Mát-xcơ-va / Liên Bang Nga 10.03. - 15.03 2018 Về trang chủ
Milan Fashion Week - Milano Moda Uomo Milan / Italia 16.06. - 19.06.2018
Đến trang chủ
Paris Fashion Week - Men's Paris / Pháp 20.06. - 24.06.2018
Về trang chủ
Paris Fashion Week - Haute Couture Paris / Pháp 01.07. - 05.07.2018
Đến trang chủ
Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Berlin / CHLB Đức 03.07 - 07.07 2018
Đến trang chủ
London Fashion Week London / Anh 14.09. - 18.09.2018
Về trang chủ
Milan Fashion Week - Milano Moda Donna Milan / Italia 19.09. - 25.09.2018
Đến trang chủ
Paris Fashion Week - Women's RTW Paris / Pháp 25.09. - 03.10.2018
Về trang chủ

Bắc Mỹ

Bắc Mỹ

Event Ort / Land Ngày Link
Mercedes-Benz Fashion Week New York
New York / USA
05.02. - 08.02.2018
Đến trang chủ
Fashion Week New York
New York / USA
08.02. - 16.02.2018
Đến trang chủ
Mercedes-Benz Fashion Week New York
New York / USA
06.09. - 14.09.2018 Về trang chủ

Châu Á

Châu Á

Event Ort / Land Ngày Link
Fashion Week Tokyo
Tokyo / Nhật Bản 19.03. - 24.03.2018
Về trang chủ
Mercedes-Benz China Fashion Week Bắc Kinh / Trung Quốc 25.03. - 31.03.2018
Đến trang chủ
Fashion Week Tokyo Tokyo / Nhật Bản 15.10. - 21.10.2018 Về trang chủ

Châu Úc

Châu Úc

Event Địa điểm / Quốc gia Ngày Link
Mercedes-Benz Fashion Week Australia
Sydney / Australia
13.05. - 17.05.2018
Về trang chủ