Trên thế giới có năm Studio thiết kế cao cấp Mercedes-Benz.

Người chịu trách nhiệm về tất cả các Studio là Gorden Wagener, Giám đốc thiết kế của Daimler. Các Studio thiết kế cao cấp tại Sindelfingen (CHLB Đức), Como (Italia), Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng như Carlsbad và Sunnyvale (California).

Studio ở Como chuyên về nội thất xe trong tương lai, chủ yếu là do vị trí của nó trong vùng tam giác nổi tiếng giữa các thành phố Como, Milan và Turin. Studio thiết kế cao cấp ở Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng đối với các khái niệm về tính lưu động mới và sự hợp tác.

Các nhà thiết kế ở Carlsbad chú trọng thiết ngoại thất xe của ngày mai và ngày sau, trong khi Studio cao cấp ở Sunnyvale thiết kế tương lai kỹ thuật số và các giao diện toàn diện cho xe. Sindelfingen là nơi các mạch ý tưởng kết hợp với nhau.

Các Studio thiết kế cao cấp tạo động lực quan trọng để liên tục phát triển triết lý thiết kế cảm nhận rõ của Mercedes-Benz và áp dụng xu hướng thiết kế từ những ý tưởng mới, điều này cho phép Mercedes tiếp tục xuất hiện một cách nổi bật và đầy tính thẩm mỹ cũng như đậm chất thể thao, mà không mất đi gốc rễ và nhận dạng thương hiệu. Tương lai cho điều đó bắt đầu từ ngày hôm nay.