Thông số.

Tất cả dữ liệu và thông số quan trọng nhất của xe GLS mới.

GLS SUV mới

GLS mới

Nguồn cảm hứng để đam mê.Trải nghiệm sự khác biệt.
Nguồn cảm hứng để đam mê.Trải nghiệm sự khác biệt.

Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm. 

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLS mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLS mới hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh các kích thước của xe GLS SUV ở mặt trước.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLS SUV ở mặt trước.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLS SUV ở mặt sau.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLS SUV ở mặt bên.
Hình ảnh các kích thước của xe GLS SUV nhìn từ trên xuống.

GLS 450 4MATIC Mức tiêu thụ nhiên liệu

Chủ trình tổ hợp

11.79 (l/100 km)

Chủ trình đô thị cơ bản

13.73 (l/100 km)

Chu trình đô thị phụ

10.67 (l/100 km)