Hệ thống hỗ trợ người lái và sự an toàn

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động

Hệ thống hỗ trợ người lái và sự an toàn

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động

Duy trì an toàn trong làn đường.

Hình ảnh hiển thị hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động trong cụm đồng hồ của GLE SUV.
Xem lại

Duy trì an toàn trong làn đường.

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động có thể phát hiện xe vô tình rời khỏi làn đường, cảnh báo cho người lái và đưa xe trở lại làn đường đang chạy.

Hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động có thể phát hiện xe vô tình rời khỏi làn đường, cảnh báo cho người lái và đưa xe trở lại làn đường đang chạy.

Việc can thiệp bằng phanh của hệ thống hỗ trợ giám sát làn đường chủ động luôn diễn ra khi xe vô tình đè lên vạch liền. Ở các vạch đứt nét việc này chỉ có thể thực hiện được, nếu hệ thống cảm biến rađa phát hiện có nguy cơ va chạm trên làn đường bên cạnh.

Hệ thống hoạt động từ tốc độ 60 đến 200 km/h và được bật và tắt trong cụm đồng hồ cũng như có thể điều chỉnh độ nhạy.

Chỉ được trang bị như một thành phần của gói trợ lái Plus.