Thông số.

Tất cả dữ liệu và thông số của xe GLA.

GLA SUV mới

GLA mới

Cảm nhận sự tự do lan truyền.Trải nghiệm đẳng cấp thể thao mới.
Cảm nhận sự tự do lan truyền.Trải nghiệm đẳng cấp thể thao mới.

Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm. 

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLA hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLA hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở mặt trước.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở mặt trước.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở mặt sau.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở mặt bên.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở góc nhìn từ trên xuống.