Thông số.

Tất cả dữ liệu và thông số của xe GLA.

GLA SUV mới

GLA mới

Cảm nhận sự tự do lan truyền.Trải nghiệm đẳng cấp thể thao mới.
Cảm nhận sự tự do lan truyền.Trải nghiệm đẳng cấp thể thao mới.

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLA hoàn toàn phù hợp với bạn.

Kích thước


Rất đáng giá: Xe GLA hoàn toàn phù hợp với bạn.

Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở mặt trước.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở mặt trước.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở mặt sau.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở mặt bên.
Hình ảnh các kích thước của xe Mercedes-Benz GLA ở góc nhìn từ trên xuống.