Mercedes-AMG GT

Chế tác từ những bậc thầy tốc độ

Mercedes-AMG GT R mới

Mercedes-AMG GT R mới

Cá tính để bứt phá.Trải nghiệm để cảm nhận tinh hoa công nghệ.
Cá tính để bứt phá.Trải nghiệm để cảm nhận tinh hoa công nghệ.

Cấu hình xe thực tế có thể khác biệt so với hình ảnh, video, và thông tin minh họa. Vui lòng liên hệ các đại lý ủy quyền để tìm hiểu cấu hình chính xác tại từng thời điểm. 

Kích thước


Khám phá thông số xe:

Không gì phù hợp với bạn hơn một chiếc Mercedes-AMG GT.

Kích thước


Khám phá thông số xe:

Không gì phù hợp với bạn hơn một chiếc Mercedes-AMG GT.

Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT nhìn từ trên xuống.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT C nhìn từ trên xuống.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R từ mặt trước.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R từ mặt sau.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R từ mặt bên.
Hình ảnh kích thước của Mercedes-AMG GT R nhìn từ trên xuống.

AMG GT R Mức tiêu thụ nhiên liệu

Chủ trình tổ hợp

11.74 (l/100 km)

Chủ trình đô thị cơ bản

18.63 (l/100 km)

Chu trình đô thị phụ

7.7 (l/100 km)