Chương trình ưu đãi.

Các ưu đãi đặc biệt từ Mercedes-Benz Vietnam.

Ưu đãi đặc biệt: 1 năm bảo hiểm chính hãng Mercedes-Benz.

Ưu đãi đặc biệt: 1 năm bảo hiểm chính hãng Mercedes-Benz.

Ưu đãi đặc biệt từ Mercedes-Benz Việt Nam cho khách hàng mua xe trong Quý 2 năm 2019.

Khách hàng sẽ nhận được 01 năm bảo hiểm chính hãng Mercedes-Benz khi mua các mẫu xe GLC 200, E 200, S 450 L và S 450 L Star.

Áp dụng cho các mẫu xe:

 • GLC 200 (Năm sản xuất 2018)
 • E 200 (Năm sản xuất 2018)
 • S 450 L (Năm sản xuất 2018)
 • S 450 L Star (Năm sản xuất 2018)

*Điều khoản và điều kiện áp dụng. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Thông tin chi tiết có sẵn tại tất cả các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz.

Ưu đãi tài chính với lãi suất chỉ từ 1% cho GLC 200
Chỉ có tại Dịch vụ tài chính Mercedes-Benz.

Ưu đãi tài chính với lãi suất chỉ từ 1% cho GLC 200

Chỉ có tại Dịch vụ tài chính Mercedes-Benz.

 • Lãi suất cố định 1% trong 6 tháng đầu tiên
 • Lãi suất cố định 5% trong 12 tháng đầu tiên
 • Lãi suất cố định 6,5% trong 12 tháng đầu tiên, không cần trả phí thanh toán trước hạn

Thời gian nộp hồ sơ từ nay đến hết 30/06/2019, thời gian giải ngân trước ngày 31/07/2019. Không áp dụng cho những khách lựa chọn 1 năm bảo hiểm chính hãng của Mercedes-Benz.

Áp dụng cho các mẫu xe:

 • GLC 200 (Năm sản xuất 2018)

*Áp dụng điều khoản và điều kiện. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Thông tin chi tiết có sẵn tại tất cả các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz.

Ưu đãi tài chính với lãi suất chỉ từ 3% cho E 200
Chỉ có tại Dịch vụ tài chính Mercedes-Benz.

Ưu đãi tài chính với lãi suất chỉ từ 3% cho E 200
Chỉ có tại Dịch vụ tài chính Mercedes-Benz.

 • Lãi suất cố định 3% cho 6 tháng đầu tiên
 • Lãi suất cố định 6% cho 12 tháng đầu tiên
 • Lãi suất cố định 7.5% cho 12 tháng đầu tiên, không cần trả phí thanh toán trước hạn

Thời gian nộp hồ sơ từ nay đến hết 30/06/2019, thời gian giải ngân trước ngày 31/07/2019. Không áp dụng cho những khách lựa chọn 1 năm bảo hiểm chính hãng của Mercedes-Benz.

Áp dụng cho các mẫu xe:

 • E 200 (Năm sản xuất 2018)

* Áp dụng điều khoản và điều kiện. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Thông tin chi tiết có sẵn tại tất cả các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz.

Ưu đãi tài chính với lãi suất chỉ từ 3% cho S 450 L
Chỉ có tại Dịch vụ tài chính Mercedes-Benz.

Ưu đãi tài chính với lãi suất chỉ từ 3% cho S 450 L
Chỉ có tại Dịch vụ tài chính Mercedes-Benz.

 • Lãi suất cố định 3% cho 6 tháng đầu tiên
 • Lãi suất cố định 6% cho 12 tháng đầu tiên
 • Lãi suất cố định 7.5% cho 12 tháng đầu tiên, không cần trả phí thanh toán trước hạn

Thời gian nộp hồ sơ từ nay đến hết 30/06/2019, thời gian giải ngân trước ngày 31/07/2019. Không áp dụng cho những khách lựa chọn 1 năm bảo hiểm chính hãng của Mercedes-Benz.

Áp dụng cho các mẫu xe:

 • S 450 L (Năm sản xuất 2018)
 • S 450 L Star (Năm sản xuất 2018)

* Áp dụng điều khoản và điều kiện. Công ty có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Thông tin chi tiết có sẵn tại tất cả các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz.