An toàn tại nhà.

Các biện pháp hiện tại


Thu hồi xe Mercedes-Benz.

Các biện pháp hiện tại


Thu hồi xe Mercedes-Benz.

Với công cụ trực tuyến này, bạn có thể kiểm tra xem xe có bị ảnh hưởng bởi một trong ba biện pháp sau đây không:

Bình dầu diesel

Với công cụ trực tuyến này, bạn có thể kiểm tra xem xe có bị ảnh hưởng bởi một trong ba biện pháp sau đây không:

  • Cập nhật phần mềm Diesel
  • Đổi môi chất làm lạnh
  • Túi khí Takata

Dịch vụ khách hàng Mercedes-Benz luôn sẵn lòng trả lời câu hỏi của bạn.

Để biết thêm thông tin liên hệ, vui lòng nhấp vào nút điện thoại màu xanh dương ở mép phải (Desktop) hoặc nút điện thoại màu xám ở mép dưới của trang (Mobile).