Chấm dứt vấn đề dị ứng.

Bộ lọc không khí nội thất chính hãng của Mercedes-Benz.