Lực phanh mạnh trong khoảng cách phanh ngắn.

Phanh chính hãng Mercedes-Benz.