Bộ sưu tập xe mô hình

Xe C-Class W204 Elegance

Mã sản phẩm: B6 696 2365

Xe mô hình: C-Class Elegance
Tỉ lệ: 1:18
Màu đen

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe C-Class W204 Avantagarde

Mã sản phẩm: B6 696 2368

Xe mô hình: C-Class Avantagarde
Tỉ lệ: 1:18
Màu bạc

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe C-Class, W204

Mã sản phẩm:
B6 696 2401 – Màu đỏ
B6 696 2402 – Màu xanh

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe CLS-Class, Saloon

Mã sản phẩm:
B6 696 1296 – Màu đen
B6 696 1297 – Màu xám sẫm
B6 696 1298 – Màu xám trắng

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe MB GLK-Class Sport

Mã sản phẩm:
B6 696 0315
Màu đen

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe E-Class W212 Elegance

Mã sản phẩm:
B6 696 0215 - Màu be
B6 696 0216 - Màu xanh
B6 696 0217 - Màu xám

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe E-Class W212 Avantagarde

Mã sản phẩm:
B6 696 0212 - Màu bạc
B6 696 0213 - Màu đen
B6 696 0214 - Màu nâu

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe E-Class Coupe C207

Mã sản phẩm:
B6 696 2418 – Màu đen
B6 696 2419 – Màu xám
B6 696 2420 – Màu trắng

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe E-Class Cabriolet, A207

Mã sản phẩm:
B6 696 2432 – Màu đen
B6 696 2433 – Màu bạc
B6 696 2434 – Màu đỏ

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe SL 65 AMG Black Series, Roadster

Mã sản phẩm:
B6 696 3952
Màu đen

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe SLK-Class, Roadster, Vario-roof

Mã sản phẩm:
B6 696 2319
Màu đen

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe Mercedes-Benz SLR McLaren, Roadster

Mã sản phẩm:
B6 696 1003 – Màu bạc
B6 696 1004 – Màu đen

 • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.

Xe SLS AMG

Mã sản phẩm:
B6 696 0043 – Màu bạc
B6 696 0044 – Màu xám
B6 696 0042 – Màu đen • Không thích hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.