Sản phẩm cao cấp cho chương trình hỗ trợ thể thao.

Chiếc SLS AMG GT3 dành cho trường đua được sản xuất tại Affalterbach.

Tại ngôi nhà Affalterbach.

Cẩn trọng dẫn dắt thành công.

Máu, mồ hôi và nước mắt vì Thể thao dành cho Khách hàng

Cuộc thử thách 24 giờ.