Hệ truyền động hiệu suất cao Mercedes AMG.

Trái tim của môn đua xe thể thao nằm ở nước Anh.