Học viện Lái xe An toàn Mercedes-Benz 2017

Đến gần hơn với thể thao tốc độ

5 bài tập, 10 huấn luyện viên và rất nhiều cảm xúc

Từ A đến S, từ GLA đến GLS và Mercedes-AMG ‘45’

An toàn - giá trị cốt lõi của thương hiệu Mercedes-Benz

Quý I thành công nhất lịch sử của MBV

MICHELIN - đối tác đồng hành cùng MBDA

Liên hệ:

Nguyễn Minh Tuấn, +848-35 889 419, tuan.nguyen_minh@daimler.com

Phạm Kim Hoa, +848-35 889 445, hoa.pham_kim@daimler.com

Đàm Mỹ Duyên, +848-35 889 418, duyen.dam_my@daimler.com

Tin tức và sự kiện 2018

Tin tức và sự kiện 2017