Béla Barényi, thiên thần hộ mệnh.

Từ kết cấu đến thiết kế.

Ba chìm, bảy nổi và chín lênh đênh.

Bản năng của một thiên tài.

Con đường sự nghiệp đầy trắc trở.

Luôn có lần sau cuối.

Dũng cảm tìm kiếm sự an toàn.

Ảo mộng chuyên chở.

Cha đẻ của Volkswagen.

Lần đầu ra mắt được khen ngợi tại Geneva vào năm 1963.

Vinh danh người xứng đáng được vinh danh.