Sản xuất có trách nhiệm với môi trường

Trực tiếp và gián tiếp giảm phát thải CO2

Đến năm 2012, chúng tôi đang hướng tới giảm 20% lượng phát thải CO2 trên mỗi xe trong sản xuất so với năm 2007. Thành công sẽ là kết quả của nhiều hành động đơn lẻ như

  • sử dụng năng lượng địa nhiệt như một phần của ý tưởng tích hợp để cung cấp năng lượng sưởi và làm mát trong cơ sở sản xuất mới tại Rastatt. Giảm thiểu khoảng 2600 tấn CO2 mỗi năm;
  • tối ưu hóa hệ thống sưởi, làm mát và thông gió thông qua sử dụng máy móc mới xả ra lượng khí thải thấp hơn. Tốc độ thông gió trung bình thấp hơn 23% tương đương với ít hơn 30.000 megawatt giờ sưởi và 22.000 megawatt giờ điện. Giảm thiểu khoảng 19.500 tấn CO2 mỗi năm;
  • tạo ra nguồn điện trung hòa CO2 bằng cách sử dụng hệ thống quang điện ở nhiều địa điểm.

Giảm phát thải dung môi

Bảo tồn nguồn tài nguyên và tránh lãng phí