MULTIBEAM LED - rọi sáng trong bóng đêm.

Nhanh và chính xác.

Khả năng quan sát tối ưu, mà không làm chói mắt người khác.

Đèn pha chính không gây chói.

Cảnh báo sớm nhờ chức năng chiếu sáng chủ động.

Không còn khoảng tối trên đường quanh co.

An toàn lái xe là ưu tiên hàng đầu.