Hệ thống đèn thông minh LED trong xe S-Class mới.

Hệ thống đèn chiếu sáng.

Khai sáng ngành ô tô.

Theo kịp thời đại một cách thông minh.

Triết lý chiếu sáng.

Đa cấp để tăng cường giá trị.