Hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm

Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam trên hầu hết các dòng xe của Mercedes-Benz Vietnam.