Con dấu chất lượng ECARF dành cho Mercedes-Benz:
Chiếc xe thân thiện với người bị dị ứng