Hệ thống lái thông minh: Nhìn xa trông rộng.

Tầm nhìn của chúng tôi: hướng tới mục tiêu lái xe an toàn tuyệt đối