Triết lý an toàn tích hợp: thiên thần hộ mệnh.

Bảo vệ toàn diện trong 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Lái xe an toàn

Giai đoạn 2: Trong những tình huống khẩn cấp

Giai đoạn 3: Khi tai nạn xảy ra

Giai đoạn 4: Sau khi tai nạn xảy ra