Một tính cách, hai diện mạo.

V-Class.

Thiết kế và dòng trang bị của V-Class AVANTGARDE.